www.spjarrgard.se       • Spjärr Gård & Entreprenad

Tel: 070-2421210         • Spjärr 10  47193 Kållekärr

Org nr: 850330-4852

 

 

Vi utför all typ av schaktning med grävmaskiner från 5-15 ton. Exempel på uppdrag Du kan anlita oss till: Husgrunder, Dräneringar, VA-schaktning och inkoppling, Avloppsanläggningar, Dikning m.m.

 

 

Vi säljer även grus, sand och makadamprodukter samt matjord!

 

 

 

Ring för offert!

 

Christopher Gerhardsson

 

070-2421210