www.spjarrgard.se • Spjärr Gård & Entreprenad

Tel: 070-2421210   • Spjärr 10  47193 Kållekärr

Org: 850330-4852

 

 

 

 

 

 

Potatisläggning!

 

 

VA-schaktning Höviksstrand, i samarbete med Rörbyrån AB!

 

 

Nedgrävning och installation av Minireningsverk i Sjuntorp!

 

 

 

Nästan färdiga! (På bild; Kjell-Åke Olsson, Grössby Bygg och Entreprenad!)

 

 

 

VA Inkoppling nybygge, Skogsborg, och återfyllnad runt hus, för JOO Bygg AB!

 

 

 

 

 

 

 

Jag och nöjd kund, Sven-Erik Träff! Vi gjorde grunden till Sven-Eriks nya sommarhus, i Limhall, Kyrkesund, hösten/vintern/våren 2011-12, i samarbete med JOO Bygg AB!

 

 

 

Djuren en vinterdag!

 

 

Nyfödd kalv! ca 1,5 tim gammal!

 

 

 

Samma kalv som ovan, en dag gammal!

 

 

 

2 veckor gammal tjurkalv, med mor!